Steven2389 » Hoofdpagina » Welkom!
Kennis in Beweging
Zeer welkom op mijn infoteurpagina!

Kennis is verrijking en volgens mij is er niets mooiers dan voor altijd blijven leren. Vanwege hobby, studie en gewoonweg mijn interesses blijf ik ook altijd leren! En middels deze website probeer ik alles wat ik leer te delen met een ieder die maar luisteren wil. Op mijn pagina's vindt u informatie over alles waar mijn hartje sneller van gaat kloppen: sport, psychologie, zwemtechnieken, waterpolo en wetenschap.

Hopelijk geniet u dan net zo veel van die kennis als dat ik ervan mag doen!

Nieuwe artikelen van Steven2389

Verschillen tussen twee datasets: de t-test

Verschillen tussen twee datasets: de t-test

De t-test is een statistische test waarmee het verschil kan worden aangetoond tussen twee verschillende sets aan data. Dit kunnen twee groepen zijn, twee meet-momenten of bijvoorbeeld één set data en…
De statistische term alpha, wat is het?

De statistische term alpha, wat is het?

Statistiek gaat altijd over kansen. Je zegt nooit iets met 100% zekerheid maar je bent aan het kijken in hoeverre je iets aannemelijk kan maken. Over het algemeen kijk je in de statistiek hoe groot de…
Correlationele tests

Correlationele tests

Met een correlationele test bereken je de samenhang van twee variabelen. Zo kan je bijvoorbeeld onderzoeken of er een verband bestaat tussen de tijd die je besteed aan het bestuderen van internetpagin…
Basisbegrippen uit de statistiek

Basisbegrippen uit de statistiek

Om de weg te kunnen vinden in de wonderlijke wereld der statistiek is het belangrijk om een paar basis begrippen helder te hebben. Met deze achtergrond is het mogelijk een beter begrip te krijgen van…

Trainingsopbouw voor de Waterpoloër

Waterpolo staat bekend als een intensieve sport. Hoge inspanning is vereist van de spelers en velen houden dat geen hele wedstrijd vol. Wisselen mag dan ook onbeperkt in het waterpolo. Maar deze activ…
Schrijf mee!